Informacje

Kręci mnie bezpieczeństwo- finał powiatowy Ogólnopolskiego Turnieju Bepzieczeństwa w Ruchu Drogowym

Jak co roku młodzież ze szkół powiatu opoczyńskiego wzięła udział w eliminacjach do kolejnej edycji Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Ma on charakter wieloetapowy, organizowany jest w szkołach podstawowych dla uczniów klas 4-6 oraz w gimnazjach. Mogą w nim uczestniczyć uczniowie posiadający kartę rowerową.

 

Celem Turnieju jest przede wszystkim działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w zakresie popularyzacji przepisów oraz  kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu drogowego. Głównymi organizatorami konkursu jest Polski Związek Motorowy, Komenda Główna Policji, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz odpowiednio terenowe Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego.

Na terenie Powiatu Opoczyńskiego dyrekcje szkół sukcesywnie organizowały we własnym zakresie eliminacje szkolne i międzyszkolne, w których wyłonione zostały trzyosobowe drużyny. Finaliści szkolni reprezentowali swoje szkoły w etapie powiatowym. Od strony merytorycznej nadzór nad kolejnymi etapami turnieju prowadzili funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Opocznie sierż. szt. Krzysztof Walczyk oraz sierż. Joanna Bartyzel.

5 maja 2017 roku, na terenie Zespołu Szkół w Poświętnem, odbyły się eliminacje powiatowe, w których łącznie wzięło udział 9 drużyn ze szkół podstawowych oraz 7 gimnazjów.

Oddzielnie klasyfikowani byli uczniowie szkół podstawowych i uczniowie gimnazjów.

Uczestnicy rozwiązywali test wiedzy z zakresu przepisów ruchu drogowego oraz pomocy medycznej, a następnie przystąpili do testu praktycznego tj. jazdy rowerem w miasteczku ruchu drogowego oraz  jazdy po torze przeszkód.

Wiedzę i umiejętności młodych rowerzystów oceniał zespół przygotowujący zawody od strony sportowo-merytotrycznje w skład którego weszli przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Opocznie, tj. Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego – podinsp. Grzegorz Fiderek, oraz  funkcjonariusze wydziału ruchu drogowego.

 

W wyniku przeprowadzonych eliminacji do etapu wojewódzkiego  zakwalifikowały się :

 

SZKOŁY PODSTAWOWE:

I miejsce – Szkoła Podstawowa w Wójcinie-opiekun Jolana Grabowska

GIMNAZJA:

I miejsce – Publiczne Gimnazjum w Prymusowej Woli-opiekun Zbigniew Fura

Wszyscy uczestnicy Turnieju zostali uhonorowani nagrodami rzeczowymi, które ufundowali: Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego, Starostwo Powiatowe w Opocznie, Nadleśnictwo Opoczno, Urzędy Gmin z terenu powiatu opoczyńskiego, Opoczno I, Ceramika Paradyż, Optex.

Eliminacje wojewódzkie Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym odbędą się
12 maja br. w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim. W finale wojewódzkim spotkają się najlepsze drużyny z poszczególnych powiatów województwa łodzkiego. Za naszych reprezentantów już dziś trzymamy kciuki.

 

st.asp. Barbara Stępień