Mądry rodzic - odpowiedzialny rodzic - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Opocznie

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Mądry rodzic - odpowiedzialny rodzic

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Opocznie rozmawiali z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej w Brzustowcu o bezpieczeństwie dzieci w sieci, o zagrożeniach wynikających zażywania środków odurzających. Wizyta miała charakter prewencyjny mający na celu zwrócenie uwagi na problemy, na jakie mogą być narażeni namłodsi.

 

Policjanci omawiali zagrożenia jakie wynikają z eksperymentowania i próbowania przez nastolatków narkotyków jak również dopalaczy, po które coraz częściej sięga młodzież. Niestety nie zdając sobie sprawy z tego, jakie zagrożenie niesie ich zażywanie.

Policjanci zwrócili także uwagę rodziców na  zagrożenia wynikające z nieodpowiedzialnego  i często nienadzorowanego przez dorosłych, korzystania przez dzieci z Internetu w tym  z różnych serwisów społecznościowych.

Mundurowi tłumaczyli  rodzicom jak chronić dzieci przed cyberprzemocą i jak na nią reagować. Zwrócili uwagę opiekunów na gry komputerowe, które w wielu przypadkach mogą stanowić źródło przemocy wśród nieletnich. Policjanci zwrócili uwagę na fakt, że anonimowość w sieci jest tylko pozorna. Przedstawili  konsekwencje prawne wynikające z popełniania czynów zabronionych za pomocą mediów elektronicznych.

 

Policjanci apelują do wszystkich rodziców o to, aby interesowali się tym, co robią ich pociechy przed komputerem. Monitorujmy czy dzieci nie mają dostępu do nieodpowiednich dla nich treści.

 

asp.szt. Barbara Stępień