Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych

Obława w lasach Żarnowa….

Dnia 9 września 2017r. w godzinach południowych w lasach żarnowskich wyruszyła grupa specjalna, która dokonała na szeroka skalę obławy obejmującej wiele hektarów leśnych połaci.

Grupa ta stworzona została z ekspertów policyjnych emerytów wyspecjalizowanych w tropieniu spotykanych w tym okresie czasu obiektów ukrywających się w niskich warstwach lasu . Obiekty te od dłuższego czasu denerwowały osoby, przed których wzrokiem się ukrywały. Do najbardziej poszukiwanych wg rysopisu zaliczyć należy borowiki, podgrzybki, maślaki i inne skromne osobliwości tej rodziny. W miarę rozwoju sytuacji i ubiegającego szybko czasu dawało się zauważyć pozytywne efekty akcji poszukiwawczej w wyniku której obiekty poszukiwania zostawały wyeliminowane ze swojego środowiska. Wszystkie zostały przeniesione do miejsc odosobnionych będących dla nich miejscem bezpiecznym do czasu rozpoczęcia przez nie nowego życia. W nowych miejscach pobytu przez kratki wiklinowych pomieszczeń przeznaczonych dla zatrzymanych mogły tylko obserwować dalszy przebieg akcji i los kolejno napotykanych swoich współtowarzyszy. Operacja mimo innej konkurencji grup tropiących zakończyła się zadawalającym sukcesem. Najlepsi z najlepszych tropiciele mogli liczyć na wnioski o wyróżnienia za swoje osiągnięcia , które zostały rozpatrzone pozytywnie w kategorii ilościowej i jakościowej. Wyróżnieni zostali: kolega Antoni i kolega Michał. Pierwszy z nich za najładniejsze okazy czyli za najbardziej poszukiwane o pseudonimie „borowik” a drugi za największą ich ilość i różnorodność. Przekazane nagrody w postaci narzędzi do gromadzenia obiektów poszukiwań zmobilizują zwycięzców do jeszcze wydajniejszego wysiłku w rozwijającym się sezonie. Zakończony sukcesem poszukiwawczym dzień w dalszym swoim programie obfitował zarówno w zasłużony odpoczynek i relaks, jak również nie zabrakło miejsca na ugaszenie pragnienia po wyczerpującej pracy oraz zadbano o podniebienia na przygotowanej wcześniej biesiadnej, leśnej zagrodzie. W czasie prowadzonych działań nie ucierpiały inne obiekty nie mające związku ze zdarzeniem.