Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych

Opłatek WIGILIJNY 2017

Jak każe staropolski zwyczaj i w tym roku członkowie naszego stowarzyszenia w dniu 9 grudnia 2017 r. spotkali się na uroczystej wieczerzy.

Wspólnie z zaproszonymi i od lat zaprzyjaźnionymi z grupą gośćmi, w uroczystej atmosferze połamali  się opłatkiem składając sobie życzenia. Pamiętając o tych, którzy zmarli odchodząc z naszych szeregów  minutą ciszy uczczono ich  pamięć. Była również okazja, aby uhonorować zasługi kolegi  Andrzeja Króla, któremu Zarząd  Główny  SEiRP przyznał tytuł zasłużonego Prezesa oraz  otrzymał odznaczenie  za wieloletnią pracę na rzecz opoczyńskiego stowarzyszenia.