Startowa - Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych - Komenda Powiatowa Policji w Opocznie

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych

Witamy na stronie internetowej  S E i R P  Koło w Opocznie


Strona adresowana jest przede wszystkim do emerytów i rencistów policyjnych. Znajdziecie państwo tutaj informacje o działaniach podejmowanych przez Zarząd Koła w Opocznie.

Chcemy także przybliżyć problematykę byłych funkcjonariuszy resortu spraw wewnętrznych oraz wdów (wdowców) po nich, szerokiej społeczności, jak również czynnym dziś funkcjonariuszom policji, gdyż przecież oni będą kiedyś też emerytami.

A jeżeli ty jesteś emerytem lub rencistą policyjnym, wstąp do nas

Nie będziesz sam! Razem jest łatwiej !

Władze Koła SEiRP w Opocznie wybrane w dniu 27 kwietnia 2018 roku

 

Skład Zarządu Koła w Opocznie

Prezes – Bernard Adamczyk

Wice Prezes – Jacek Kowalski

Skarbnik – Mieczysław Pietrasik

Sekretarz – Jacek Lesiak

Członkowie – Wiesław Białuski, Ryszard Zieliński, Mariusz Kałkowski

Komisja Rewizyjna - Marian Wijata, Bolesław Kołtunowski, Marek Borkowski


Siedziba Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych Koło w Opocznie znajduje się w budynku Komendy Powiatowej Policji w Opocznie przy ul. Dąbrówki 1, pok. nr 1.17