Informacje dla osób guchoniemych i słabosłyszących

Informacje dla osób głuchoniemych i słabosłyszących

Ułatwienia dla osób niesłyszących:

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 kwietnia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach  komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243). W związku z tym osoby niesłyszące i niedosłyszące mogą liczyć na świadczenia usług tłumacza i ułatwiony kontakt z jednostka Policji.


W związku z wejściem w życie ustawy osoby trwale lub okresowo mające trudności w komunikowaniu się (osoby głuche i głuchonieme) mogą:

  • kontaktować się z Komendą Powiatową Policji w Opocznie osobiście zgłaszając się w siedzibie jednostki przy Alei Dąbrówki 1 w Opocznie w godzinach 7.30 – 15.30,
  • komunikować się z Komendą Powiatową Policji w Opocznie za pomocą:

 

  • •   faksu - numer 44 755 35 68 lub 44 754 61 58
  • •    poczty elektronicznej - komendant@opoczno.ld.policja.gov.pl
  • •    wiadomości tekstowej (sms) wysłanej na numer 723 694 574

 

W kontakcie z Komendą Powiatową Policji w Opocznie osoba niepełnosprawna ma prawo do:

  • •    pośrednictwa tłumacza PJM - polskiego języka migowego,

 

  • •    pośrednictwa tłumacza SJM - systemu językowo - migowego,

 

  • •    tłumacza przewodnika, nazwanego w ustawie tłumaczem SKOGN


Świadczenie może być realizowane przez pracownika Komendy Powiatowej Policji w Opocznie.

Aby skorzystać z pośrednictwa  tłumacza prosimy o powiadomienie Komendanta Powiatowego Policji w Opocznie (pisemnie, mailem, faksem lub za pomocą wiadomości tekstowej - sms) na trzy dni przed planowanym terminem załatwienia sprawy, z wyłączeniem sytuacji nagłych – w takich sytuacjach za pomocą faksu wysyłanego na numer 44 755-35-68  lub wiadomości tekstowej skierowanej na numer alarmowy 112 lub 723-694-574. Formularz powiadomienia o chęci skorzystania ze świadczenia usług tłumacza PJM, SJM, SKOGN znajduje się w załączniku do niniejszej informacji.

 Formularz zgłoszenia w formacie pdf lub doc na dole strony.

Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 

UWAGA!

Zgodnie z zapisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się istnieje możliwość reprezentowania osoby uprawnionej przez osobę przybraną. Może nią być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej ma być pomoc w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej. Osoba przybrana nie jest zobowiązana do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy) ani SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych). Z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona nie może skorzystać wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.

W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy tzw. osoby przybranej, wizyta w Komendzie Powiatowej Policji w Opocznie nie musi być wcześniej uzgadniana.

Komendant Powiatowy Policji w Opocznie
mł.insp. Konrad Kobierski

Pliki do pobrania