Nabór zewnetrzny dla policjantów - Ogłoszenia - Komenda Powiatowa Policji w Opocznie

Ogłoszenia

Nabór zewnetrzny dla policjantów

OGŁOSZENIE NR 5/2017 KOMENDANTA KPP W OPOCZNIE z dnia 25 października 2017 r.

Komendant Powiatowy Policji w Opocznie ogłasza nabór zewnętrzny dla policjantów chętnych do pełnienia służby na stanowisku:

- policjant Zespołu do spraw Prewencji Posterunku Policji w Drzewicy Komendy Powiatowej Policji w Opocznie.

Ogłoszenie kierowane jest do następujących jednostek organizacyjnych Policji:

- Oddział Prewencji Policji w Łodzi.

Wymagania niezbędne:

Zainteresowani policjanci muszą spełniać wymagania określone w tabeli nr 2, stanowiącej załącznik do rozporządzenia MSWiA z dnia 19.06.2007 r. w sprawie wymagań
w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe (Dz. U. 2007 Nr 123, poz. 857 ze zm.), tj. posiadać co najmniej:

- wykształcenie: średnie,

- kwalifikacje zawodowe: podstawowe,

Warunki finansowe:

- grupa zaszeregowania: 2 (policjant)

- mnożnik kwoty bazowej: 1,30.

Wymagane dokumenty:

- list intencyjny, sporządzony w formie pisemnej lub elektronicznej, kandydaci składają
do ogłaszającego nabór za pośrednictwem Zespołu Kontroli, Kadr i Szkolenia KPP w Opocznie,
w terminie do dnia 31 października 2017 roku.

- list intencyjny jest dobrowolnym zgłoszeniem swojego udziału w procedurze naboru – droga służbowa nie obowiązuje.

Miejsce pełnienia służby:

Komenda Powiatowa Policji w Opocznie                                                        Posterunek Policji w Drzewicy

26-300 Opoczno                                                                                                          26-340 Drzewica

Aleja Dąbrówki 1                                                                                                         ul. Sikorskiego 1

Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty prosimy kierować osobiście lub na adres Komendy, tj. 26-300 Opoczno Aleja Dąbrówki 1., albo elektronicznie: komendant@opoczno.ld.policja. gov.pl

 

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI
W OPOCZNIE
mł.  insp. Konrad KOBIERSKI