Nabór zewnetrzny dla policjantów - Ogłoszenia - Komenda Powiatowa Policji w Opocznie

Ogłoszenia

Nabór zewnetrzny dla policjantów

OGŁOSZENIE NR 6/2017 KOMENDANTA KPP W OPOCZNIE z dnia 25 października 2017 r.

Komendant Powiatowy Policji w Opocznie ogłasza nabór zewnętrzny dla policjantów chętnych do pełnienia służby na stanowisku:

- referent Zespołu do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego Komendy Powiatowej Policji w Opocznie.

Ogłoszenie kierowane jest do następujących jednostek organizacyjnych Policji:

- Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim, Komendy Powiatowej Policji
w Tomaszowie Mazowieckim, Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej, Komendy Powiatowej Policji Łódź - Wschód

Wymagania niezbędne:

Zainteresowani policjanci muszą spełniać wymagania określone w tabeli nr 2, stanowiącej załącznik do rozporządzenia MSWiA z dnia 19.06.2007 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe (Dz. U. Nr 123, poz. 857 ze zm.), tj. posiadać co najmniej:

- wykształcenie: średnie,

- kwalifikacje zawodowe: podstawowe,

- staż służby 2 lata.

Wymagania pożądane:

- przeszkolenie specjalistyczne w zakresie zwalczania przestępczości gospodarczej,

- umiejętność pracy w zespole;

Warunki finansowe:

- grupa zaszeregowania: 3 (referent)

- mnożnik kwoty bazowej: 1,35.

Wymagane dokumenty:

- list intencyjny, sporządzony w formie pisemnej lub elektronicznej, kandydaci składają
do ogłaszającego nabór za pośrednictwem Zespołu Kontroli, Kadr i Szkolenia KPP w Opocznie,
w terminie do dnia 31 października 2017 roku.

- list intencyjny jest dobrowolnym zgłoszeniem swojego udziału w procedurze naboru – droga służbowa nie obowiązuje.

Miejsce pełnienia służby:

Komenda Powiatowa Policji w Opocznie

26-300 Opoczno

Aleja Dąbrówki 1

Oferty prosimy kierować osobiście lub na adres Komendy, tj. 26-300 Opoczno Aleja Dąbrówki 1., albo elektronicznie: komendant@opoczno.ld.policja. gov.pl

 

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI
W OPOCZNIE
mł.  insp. Konrad KOBIERSKI