Twój Dzielnicowy

Z uczniami klasy III SP w Paradyżu o bezpieczeństwie

Dzielnicowy z Komisariatu Policji w Paradyżu, spotkał się z uczniami klasy III Szkoły Podstawowej w Paradyżu.

Rozmowa dotyczyła szeroko pojętego bezpieczeństwa uczniów w  tym w ruchu drogowym

Dzielnicowy  tłumaczył dzieciom, jak zachowywać się będąc niechronionym uczestnikiem ruchu drogowego, jak np. bezpiecznie przechodzić przez jezdnię i jak być właściwie widocznym podczas zamieniających się warunków atmosferycznych.

Policjan poruszył tez zagadnienia związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem uczniów w szkole.
Sposób przekazywania przez policjantów cennych wskazówek i możliwość zadawania pytań, bardzo spodobały się uczniom, dlatego też z pewnością policjanci będą takie spotkania kontynuować.