Z dziećmi o profilaktyce - Twój Dzielnicowy - Komenda Powiatowa Policji w Opocznie

Twój Dzielnicowy

Z dziećmi o profilaktyce

Dzielnicowi z opoczyńskiej komendy policji , spotkali się z dziećmi ze szkoły w Białaczowie.Rozmowa z uczniami dotyczyła szeroko pojętego bezpieczeństwa dzieci w ruchu drogowym ale także kontaktów z rówieśnikami.

Dzielnicowi  tłumaczyli dzieciom, jak zachowywać się będąc niechronionym uczestnikiem ruchu drogowego, jak np. bezpiecznie przechodzić przez jezdnię i jak być właściwie widocznym podczas zmieniających się warunków atmosferycznych.

Policjanci swoje działania przeprowadzili w  ramach Kampanii Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  pod nazwą "Kręci mnie bezpieczeńśtwo przez  cały rok szkolny".

Najważniejszym elementem rozmów z dziecmi, jest uświadomienie ich o ewentualnych zagrożeniach z jakimi mogą spokać się w drodze do szkoły, czy podczas  zabaw na świeżym powietrzu. Policjanci zwracają także uwagę na zachowanie uczniów w szkole. Przypominają o konsekwencjach nieodpowiednich zachowań wobec swoich rówieśńików czy innych osób. 
Sposób przekazywania przez policjantów cennych wskazówek i możliwość zadawania pytań, bardzo spodobały się uczniom, dlatego też z pewnością policjanci będą takie spotkania kontynuować.

asp.szt. Barbara Stępień