Twój Dzielnicowy

O bezpieczeństwie ze starszymi i najmłodszymi

W ostatnich dniach dzielnicowi w różnych rejonach powiatu opoczyńskiego spotykali się z mieszkańcami i rozmawiali o bezpieczeństwie.

Założeniem programu „Dzielnicowy bliżej nas  jest zbliżenie Policji do społeczeństwa i zainteresowanie go szeroko pojmowaną problematyką bezpieczeństwa. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Opocznie już w ubiegłym roku rozpoczęli cykl spotkań ze społeczeństwem w trakcie których obok zainteresowania słuchaczy innowacyjnymi programami typu „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz „Moja Komenda” rozmawiali na tematy związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem.

W Zajączkowie  dzielnicowy mł.asp. Andrzej Kszczot spotkał się  z mieszkańcami i władzami samorządowymi. Tematem spotkania było bezpieczeństwo dzieci na wsi. Ten sam dzielnicowy spotkał się także z gronem pedagogicznym w Szkole Podstawowej w Kamieniu. Spotkanie dotyczyło bezpieczeństwa dzieci i reagowania w sytuacjach zagrożenia. Współpracy szkół z Policją. Dzielnicowy ml.asp. Marcin Stasiak w Domu Seniora w Przyłęku rozmawiał o zagrożeniach  oszustwami na osobach starszych , samotnych.

  • Archiwum KPP Opoczno