Twój Dzielnicowy

Uczniowie ze szkoły w Białaczowie z wizyytą w opoczyńskiej komendzie

Dzielnicowi z opoczyńskiej komendy policji, opowiadali małym gościom o służbie w policji. Uczniowie od kuchni mogli zobaczyć pracę policjantów.

Wiele pytań wywołało oglądanie policyjnej strzelnicy. Policjanci opowiadali o tym jak wygląda trening policjantów. Mundurowi przypomnieli najmłodszym, że broń jest bardzo niebezpiecznym narzędziem i żadne dziecko nigdy nie powinno samo jej dotykać.

Dzieci także widziały także pokaz pracy policyjnego psa tropiącego.

 

Mali goście odwiedzili także stanowisko kierowania, poznały oficera dyżurnego i zobaczyły „od kuchni” na czym polega służba dyżurnego jednostki.

 

 

 

asp. szt. Barbara Stępień