Jak zostać policjantem? - Wstąp do Policji - Komenda Powiatowa Policji w Opocznie

Wstąp do Policji

Jak zostać policjantem?

10 KROKÓW do służby w Policji

10 kroków do służby w Policji

 

1. WYBÓR, DECYZJA i ZŁOZENIE DOSKUMENTÓW

TAK! To dobra decyzja. Kandydat składa wymagana dokumenty, którymi są:

 

  • Podanie o przyjęcie do służby w Policji!
  • Wypełniony kwestionariusz osobowy, część A i B
  • Kserokopie i oryginały dokumentów potwierdzających ostatnie posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe
  • Książeczka wojskowa (z wbitą pieczątką o fakcie przeniesienia do rezerwy)
  • Kserokopie i oryginału innych dokumentów (pożądane są uprawnienia wodne, instruktorskie lub ratownika bądź ratownika medycznego)

 

2. BĄDŹ CERPLIWY

Czekaj na telefon lub korespondencję dotyczącą spotkania informacyjnego i możliwości przystąpienia do dalszego procesu rekrutacji! Teraz otrzymasz skierowanie do Szkoły Policji, w której odbędą się, w tym samym dniu, dwa pierwsze etapy procedury rekrutacyjnej: test wiedzy i test sprawności fizycznej.

 

3. TEST WIEDZY

Składa się z 40 losowo wybranych przez komputer pytań z zakresu: funkcjonowania władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej oraz z zakresu bezpieczeństwa publicznego

Jest to etap nieselekcyjny oznacza to, że nie ma minimalnej liczby punków do uzyskania, ale maksymalnie możesz mieć z niego aż 40 punktów!

4. TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

Kandydacie przygotuj się !

Ten etap polega na pokonaniu toru przeszkód, w nieprzekraczającym czasie 1 min 41s. Kandydat, aby przystąpić do tego testu musi posiadać:

  • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych, wystawione nie wcześniej niż 14 dni przed dniem przystąpienia do testu.

Z testu sprawności fizycznej można uzyskać od 43 do 60 punktów. Karencja oznacza niemożność brania udziału w pozostałych etapach, zakończenie postępowania kwalifikacyjnego negatywni, a także niemożność składania dokumentów przez czasookres trwania karencji.

W przypadku nie zaliczenia tego etapu rekrutacji obowiązuje 6 miesięcy karencji.

5. NIE JESTES GOTOWY DO TESTU SPRAWNOSCI FIZYCZNEJ?

Zapytaj o możliwość udziału w „aktywnym pokazie”

6. TEST PSYCHOLOGICZNY- MULTISELECT

Bada predyspozycje osobowościowe kandydata do służby  w Policji, a wiec jego oporność na stres, dojrzałość emocjonalną, zachowania społeczne oraz postawę w pracy.

Przyjdź na niego wypoczęty, przynajmniej dobę przed nie spożywaj żadnych używek, które mogą wpłynąć
w jakikolwiek sposób na postrzeganie przez Ciebie rzeczywistości! Test składa się z 298 pytań, jest wykonywany na komputerze, a po nim następuje rozmowa z psychologiem.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania na tym etapie wynosi 60 punktów.

Jeśli nie zaliczy się tego etapu to obowiązuje nas 12  miesięcy karencji.

7. ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Odbywa się przed komisją, ma na celu ocenę umiejętności skutecznego komunikowania się z innymi osobami, motywacje do podjęcia służby w Policji, społeczna postawę wobec ludzi, umiejętność autoprezentacji.

PAMIETAJ! To rozmowa o pracę!

Twój strój i postawa muszą być nienaganne i eleganckie! Minimalna liczba punktów z jaką kandydat zalicza etap to 36 punktów, a maksymalnie to 60 punktów.

 

Gdy nie zaliczyłeś tego etapu obowiązuje Cię 6 miesięcy karencji.

 

8. USTALENIE STANU ZDROWIA

Składa się z Poradni zdrowia Psychicznego, czyli badania psychologiczne i psychiatryczne przeprowadzone przez specjalistów MSWiA oraz badań lekarskich.

Następnie kandydat do służby w Policji rozpoczyna badania lekarskie obejmujące następujących lekarzy specjalistów:

-Stomatolog     - Chirurg   -Ginekolog  -Okulista

- Dermatolog   - Neurolog  -Kardiolog  -Laryngolog

-lekarz internista

Gdy ten etap zostanie nie zaliczony obowiązuje 12 miesięczna karencja.

9. POSTĘPOWANIE SPRAWDZAJĄCE

Postępowanie sprawdzające ma na celu ustalenie, czy kandydat może uzyskać dostęp do informacji niejawnych, potwierdzony poświadczeniem bezpieczeństwa. Niewydanie takiego poświadczenia jest jednoznaczne z zakończeniem postepowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydata.

10. UMIESZCZENIE KANDYDATA NA LIŚCIE RANKINGOWEJ

Kandydat do służby zostaje przyjęty!

Gratulacje teraz dowiesz się w jakiej jednostce będziesz pełnił służbę i gdzie zostaniesz skierowany na szkolenie podstawowe.

 

Ładowanie odtwarzacza...

Pliki do pobrania

  • 4.28 MB