Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Z samorządowcami o bezpieczeństwie w powiecie opoczyńskim.

W Sali Konferencyjnej opoczyńskiej Komendy Policji odbyło się robocze spotkanie kierownictwa policji z władzami samorządowymi z terenu powiatu opoczyńskiego dotyczące dalszej współpracy w zakresie działań profilaktyczno- prewencyjnych na rzecz mieszkańców naszego regionu. Swoją obecnością spotkanie uświetnili. Przewodnicząca Rady Powiatu Maria Barbara Chomicz, v-ce Starosta Opoczyński Marcin Baranowski, Burmistrz Miasta Opoczno Rafał Kądziela wraz z sekretarzem miasta Tomaszem Łuczkowskim, wójtowie gmin Poświętne, Mniszków oraz przedstawiciele wójtów z pozostałych gmin.

 Spotkanie rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Opocznie,następnie głos zabrali Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w  Opocznie oraz  naczelnicy Wydziałów Ruchu Drogowego oraz Prewencji, którzy omówili dotychczasowe osiągnięcia opoczyńskich policjantów w zakresie działań profilaktycznych. Ważnym elementem wystąpienia było podkreślenie zasadności organizowania służb ponadnormatywnych dla policjantów. Pamiętać należy, że tego rodzaju patrole policjanci pełnią w czasie wolnym od codziennych zadań służbowych.

Istotą spotkania było omówienie  dotychczasowych realizacji w zakresie wszelkich działań profilaktycznych realizowanych przez opoczyńskich policjantów oraz ustalenie strategii działania na nadchodzący rok.

Dotychczasowa współpraca samorządów w ramach ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, koordynacja działań, przynosi pożądane efekty i stanowi znaczące wsparcie dla działań Policji.

Należy pamiętać, że tylko skoordynowane działania samorządu, jego jednostek organizacyjnych oraz służb, gwarantują poprawę stanu bezpieczeństwa w naszym środowisku.

Ta właściwa współpraca ma na celu:

 • ograniczenie przestępczości,

 • zmniejszenie liczby zagrożeń,

 • zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, podniesienie ich świadomości prawnej oraz ukształtowanie poszanowania dla norm prawnych,

  Ważnym elementem tej współpracy jest aktywizacja społeczności lokalnych oraz wszystkich obywateli do podejmowania działań na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa we własnym otoczeniu doskonałym narzędziem do tego jest aplikacja KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html

 • Podczas spotkania policjanci zwrócili uwagę na potrzebę systematycznego podnoszenia świadomości społeczeństwa o istniejących zagrożeniach oraz wiedzy z zakresu skutecznych metod im przeciwdziałania.

          Dlatego też, niezbędna jest edukacja społeczeństwa w zakresie troski o własne bezpieczeństwo. Podczas prowadzenia działań edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego policjanci przede wszystkim uwrażliwiają społeczeństwo na działania pozytywne i negatywne. Czyli pokazują jakie sytuacje  mogą generować sytuacje ryzykowne oraz wskazują w jaki sposób można się przed takimi niepożądanymi sytuacjami ustrzec.  I właśnie m.in  w tym systemie edukacji skierowanej do rożnych grup wiekowych bardzo ważną rolę odgrywają jednostki samorządu terytorialnego.

Mając to na uwadze funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Opocznie, podejmują szereg działań mających na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców naszego regionu, w trakcie których na bieżąco współpracująi z przedstawicielami samorządów lokalnych.

Do działań tych w szczególności należy zaliczyć:

 • Debaty społeczne.

 • Punkty przyjęć interesantów w każdej gminie na terenie powiatu

 • Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Komendanta Powiatowego Policji
  w Opocznie pod hasłem „Alkohol?, Narkotyki? Nie!, Dziękuję!”

 • Współpraca ze stacją Ratownictwa medycznego Falck w Opocznie oraz szkołami powiatu opoczyńskiego-Akcja „na ratunek”- skierowana do młodzieży z terenu całego powiatu

 • Rajd rowerowy dla uczniów klas 6 SP

 • Pikniki rodzinne na terenie całego powiatu, w tym Piknik Profilaktyczny z okazji Święta Policji

 • Spotkania z ciekawymi ludźmi – Piotr Stępniak ps. Gepard i jego kampania profilaktyczna dla prawie 400 uczniów liceów z terenu Opoczna

Cykliczne akcje prewencyjne w tym z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym skierowane do każdej grupy wiekowej- od przedszkolaka po seniora.

Wszystkie działania profilaktyczne jakie realizuje opoczyńska policja jednoznacznie wskazują jaką ważną rolę w budowaniu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców odgrywają samorządy lokalne. Wspólna praca nad uświadamianiem społeczeństwa w kwestii współodpowiedzialności za stan bezpieczeństwa wydaje się być bardzo waznym elementem podejmowanych działań.

Wszyscy uczestnicy spotkania jednogłośnie zadeklarowali dalszą ścisłą współpracę w tym zakresie z Komendą Powiatową Policji w Opocznie oraz zaoferowali pomoc w realizacji kolejnych przedsięwzięć profilaktycznych.

Wszystkim przybyłym gościom serdecznie dziękujemy za obecność i za okazane zrozumienie.

 

asp. szt. Barbara Stępień