Nietrzeźwy tata opiekował się synkiem - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Opocznie

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Nietrzeźwy tata opiekował się synkiem

Prawie 3 promile alkoholu w organizmie miał mężczyzna, który przejechał z synem na odpust. Zamiast spędzać czas z dzieckiem, pił alkohol. Chłopiec został przekazany pod opiekę mamy. Jeśli potwierdzą się przypuszczenia śledczych, mężczyźnie grozić może odpowiedzialność karna za narażenie dziecka na niebezpieczeństwo. Jest to przestępstwo zagrożone karą do 5 lat pozbawienia wolności.

29 września 2019 roku, do policjantów pełniących służbę w ramach zabezpieczenia odpustu św. Michała w Poświętnem, doszła kobieta, która poinformowała, że na ulicy Akacjowej leży  nietrzeźwy mężczyzna, który ma pod opieką małe dziecko.

Policjanci na miejscu zastali 42 latka,  mieszkańca gminy Poświętne oraz jego 7 letniego syna. Mężczyzna niestety był nietrzeźwy. Badanie wyzkazało u niego prawie 3 promile alkoholu w organizmie. Ojciec wraz z dzieckiem zostali przewiezieni przez policjantów do domu. Chłopiec został przekazany pod opiekę mamy.

Na tym etapie postępowania policjanci będą ustalać czy zachowanie ojca w sposób bezpośredni zagrażało bezpieczeństwu dziecka. Jeśli  w trakcie postępowania okaże się, że ojciec  poprzez brak odpowiedniej opieki naraził swoje dziecko na  jakiekolwiek  niebezpieczeństwo musi liczyć się z  odpowiedzialnością karną.

Przypomnijmy, że takie „nieodpowiedzialne” postępowanie może być surowo ocenione przez sąd, na podstawie obowiązujących w naszym kraju przepisów kodeksu karnego, które określają jasno i czytelnie:

Art. 160

§ 1. Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Jeżeli na sprawcy ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 4. Nie podlega karze za przestępstwo określone w § 1-3 sprawca, który dobrowolnie uchylił grożące niebezpieczeństwo.

§ 5. Ściganie przestępstwa określonego w § 3 następuje na wniosek pokrzywdzonego.      

 

asp. szt. Barbara Stępień