Czym skorupka za młodu..... - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Opocznie

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Czym skorupka za młodu.....

Policjanci w ramach realizowanych zadań związanych z prewencją kryminalną i profilaktyką na terenie całego powiatu opoczyńskiego odbywają szereg spotkań z dziećmi i młodzieżą. Przypominają o najważniejszych zasadach ruchu drogowego jak też zwracają uwagę na postawę uczniów i przypominają o grożącej odpowiedzialności karnej za ewentualne zachowanie niezgodne z prawem.

 

Opoczyńscy policjanci realizując założenia programów prewencyjno- profilaktycznych przeprowadzają spotkania z dziećmi i młodzieżą z terenu całego powiatu. Każde takie spotkanie jest dostosowane do wieku uczniów. Mundurowi swoja widzą i doświadczeniem dzielą się zarówno z przedszkolakami jak też z uczniami podstawówek i szkół ponadgimnazjalnych.

W przypadku spotkań z przedszkolakami oraz uczniami najmłodszych klas szkół podstawowych policjanci skupiają się przede wszystkim na przypomnieniu zasad bezpiecznego poruszania się po drogach jak też bezpiecznego korzystania z miejsc wyznaczonych do zabawy.

Natomiast podczas spotkań ze starszymi uczniami mundurowi nie tylko mówią o bezpieczeństwie w ruchu drogowym ale przede wszystkim skupiają się na szeroko rozumianej profilaktyce. Starają się wytłumaczyć młodzieży konsekwencje agresywnego zachowania względem rówieśników czy w końcu opowiadają o odpowiedzialności karnej za popełnione czyny zabronione.

Każde takie spotkanie wywołuje wiele refleksji i dyskusji z młodzieżą, która bardzo chętnie bierze czynny udział w spotkaniu. Najczęściej policjanci do spotkań wykorzystują materiały multimedialne aby w ten sposób przybliżyć młodym odbiorcom omawiane zagadnienia.


 

Pamiętajmy! Dziecko świadome zagrożeń jest bardziej bezpieczne.

 

st.asp. Barbara Stępień

Pliki do pobrania

  • 16.49 MB