Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych

Święto Policji 2017

W dniu 18 lipca 2017 r. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych Koło w Opocznie po raz pierwszy obchodząc coroczne Święto Policji współuczestniczyło w organizacji powiatowych Obchodach Święta Policji w Opocznie pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Jarosława Szymczyka. Część oficjalna obchodów odbyła się w Miejskim Domu Kultury w Opocznie przy udziale Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi oraz zaproszonych gości reprezentujących powiat, miasto, współpracujące służby, instytucje i przedsiębiorcy wspierający działania policji. W imieniu stowarzyszenia udział wziął Prezes Koła Bernard Adamczyk.
Po uroczystych obchodach odbył się Piknik Profilaktyczny w ramach Kampanii Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka pod hasłem: ”Kręci mnie bezpieczeństwo”. Nasze stowarzyszenie wzięło w tej inicjatywie czynny udział wspierając działania opoczyńskiej policji w zakresie poprawy bezpieczeństwa szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Wystawiliśmy namiot tematyczny dotyczący bezpieczeństwa, podjęte zostały działania edukacyjne wśród dzieci i młodzieży w formie zorganizowanego konkursu wiedzy. Obejmował on informacje dot. profilaktyki, rozwiązywania trudnych sytuacji w codziennym życiu i wielu innych płaszczyznach bezpieczeństwa. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem i jego uczestnicy chętnie odpowiadali na pytania, sprawdzając swoją wiedzę oraz uzupełniając ją o nowe wiadomości. Pozytywna wiedza konkursowiczów była nagradzana upominkami rzeczowymi i słodkimi. Dzieci brały także udział w proponowanych przez innych organizatorów atrakcjach, zabawach, pokazach, występach na scenie.
Uczestnicy pikniku mieli możliwość zapoznania się z działalnością stowarzyszenia. Na naszym stanowisku wystawiona została kronika, będąca dokumentem funkcjonowania i aktywności Koła SEiRP. Chętnie była ona przeglądana przez zainteresowane osoby. Cennym dla nas były dokonywane wpisy okolicznościowe upamiętniające nasze święto. Piknik zgromadził licznie mieszkańców Opoczna, którzy w miłej atmosferze spędzili popołudniowy, słoneczny dzień a przyprowadzone przez nie dzieci z pewnością skorzystały wiele, wspólnie bawiąc się i jednocześnie zwiększając swój poziom bezpieczeństwa i wiedzy o zagrożeniach.