Kierownictwo - Komenda Powiatowa Policji w Opocznie

Kierownictwo

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W OPOCZNIE

insp. Konrad Kobierski

 

 

 

p.o.ZASTĘPCA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W OPOCZNIE

podinsp. Jacek Misiak