Struktura KPP w Opocznie

Struktura Organizacyjna Komendy Powiatowej Policji w Opocznie

Komendant Powiatowy Policji w Opocznie

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Opocznie

 

Wydział Kryminalny

 • Zespół ds. Poszukiwań i Identyfikacji
 • Zespół Operacyjno- Rozpoznawczy

 

Wydział Dochodzeniowo- Śledczy

 • Zespół Dochodzeniowo- Śledczy
 • Zespół dw. z PG i Korupcją 
 • Zespół Techniki Kryminalistycznej

 

 Wydział Prewencji

 • Ogniwo Patrolowo-Interwencyjne
 • Zespół Przewodników Psów Służbowych
 • Zespół Dyżurnych
 • Zespół Sztab Policji
 • Rewir Dzielnicowych
 • Zespół do spraw Nieletnich i Patologii
 • Zespół ds. wykroczeń

 

Wydział Ruchu Drogowego

 

KOMISARIAT POLICJI W PARADYŻU

Komendant Komisariatu Policji

Zastępca Komendanta Komisariatu Policji 

 •  Zespół Dochodzeniowo- Śledczy
 • Ogniwo Prewencji

 

Posterunek Policji w Drzewicy

Kierownik Posterunku Policji

 • Zespół Prewencji 

 

Zespół Łączności i Informatyki

 

Jednoosobowe Stanowisko d/s Prasowo Informacyjnych

 

Zespół Kontroli Kadr I Szkolenia

 

Zespół Prezydialny i Ochrony Informacji Niejawnych

 

Zespół ds. Ewidencji, Rozliczeń i Zaopatrzenia